Képzési területek

Aus Kinaesthetics-Online-Fachlexikon
Status mit Fachliteratur angelegt
AutorIn/RedakteurIn N. N./Pfemeter Mária
Letzte Änderung 25.04.2022


Összefoglalás:
Ez a szócikk szakirodalmi hivatkozásokon alapszik. A „Képzési területek” témájához kapcsolódó idézetek a Kinaesthetics – Tanulás és mozgáskompetencia című könyvből származnak. A szócikk felvázolja a képzési területek eszközként való felhasználásának jelentőségét és módszertanát az önértékelés során.

1 Képzési területek a „Kinaesthetics – Tanulás és mozgáskompetencia című könyvben“

Bildungsfelder ohne Kreis RE col.jpg

A következő idézet a Kinaesthetics – Tanulás és Mozgáskompetencia című könyvből származik, ami a Kinaesthetics haladóképzések tananyagát képezi. A második fejezet („Módszerek és eszközök”) harmadik alfejezetében („Eszközök”) első témájának („Képzési területek”) szövegében olvasható az alábbi idézet.

„A képzési területek metaforája szemlélteti azokat a területeket, amelyeken a Kinaesthetics-képzési-folyamat fejlődést céloz meg a tanulás és a megértés terén. Mivel a tanulás személyes aktivitásra és felelősségre épülő folyamat (vö. 1.6. fejezet), végső soron ön dönti el, mely területeken milyen konkrét "tanulási gyümölcsöket" szüretel. Ezért előmenetelét, felismeréseit és nyitott kérdéseit önnek kell a megfelelő képzési területekhez sorolnia.
A képzési területek elrendezése a Kinaesthetics-curriculum keretén belül elfoglalt helyükből adódik. Mindegyik terület egy ún. Kinaesthetics keretelemhez kapcsolódik. Az első körvonalazódó háromszögnél a mozgás valamint a mozgásérzékelés áll előtérben (saját mozgás, cselekvés, szervezet), a második inkább a megértésre összpontosít (alaptudás, fogalomértés, Tanulási környezet).
A következőkben az egyes képzési területek témáit kulcsszavakban és kérdésfelvetésekben körvonalazzuk, ÉN-perspektívából.
Saját mozgás
Saját mozgáskompetenciám: Mennyire differenciált és átfogó módon tudom saját mozgásomat érzékelni, vezérelni és a mindennapi kihívásokhoz igazítani??
Alaptudás
Egyéni feltevéseim és elméleteim a tudományos elméletek tanulmányozása során: Mennyire sikerül a kinesztetika alapját biztosító elméleteket és feltevéseket az egyéni elméleteimbe és feltevéseimbe integrálni és érthető módon magyarázni? Hol segít nekem az elmélet a tapasztalataim megértésében?
Cselekvés
Mozgáskompetenciám egy másik emberrel való kölcsönhatás során: Mennyire finoman és precízen tudom saját mozgásomat egy másik ember mozgásához és a közös szándékhoz igazítani?
Fogalomértés
A fogalmak tartalmának egyéni megértése: Mennyire sikerül összefüggő és átfogó módon elsajátítanom és érthető módon magyaráznom a Kinaesthetics fogalmakat?
Szervezet
Mozgáskompetenciám egy embercsoporttal való kapcsolatban: Mennyire finoman és precízen tudom magatartásomat egy csoport magatartásához (hozzátartozók, kollégák, vezetők, intézmények) igazítani, és a csoportba ill. annak szervezeti folyamataiba produktív módon integrálni?
Tanulási környezet
Saját tanulási környezetem tudatos alakítása, magam, és mások számára: Mennyire célzott és reflektált módon tudok tanulási környezetet kialakítani magam és mások számára, a Kinaesthetics módszertana és didaktikája szerint, és mennyire tudom ezt a tanulási folyamat menetéhez igazítani?“

Forrás: European Kinaesthetics Association (Hg.) (2020): Kinaesthetics. Tanulás és mozgáskompetenecia. Linz, Winterthur: Verlag European Kinaesthetics Association. ISBN 978-3-903180-01-7. 26–28. oldal

2 Lásd még

Tanulási ciklus
Tanulási környezet

Kategória:Tanulás/Dokumentációs eszközök