Kinaesthetics szaklexikon

Aus Kinaesthetics-Online-Fachlexikon
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Állapot Lezárva
Író/Szerkesztő Pfemeter Mária/Marty-Teuber Stefan
Utolsó változtatás 29.08.2021


1 Isten hozta a Kinaesthetics Online Szaklexikon magyar nyelvű oldalán

A Kinaesthetics Online Szaklexikont az Európai Kinaesthetics Egyesület (European Kinaesthetics Association – EKA) adja ki és gondozza (vö. „Impressum und Haftungsausschluss“). A szaklexikon magyar nyelvű felületének célja, hogy a szakterület idevágó szövegeihez hozzáférést, és vitalehetőséget biztosítson a Kinaesthetics trénereknek, a Kinaesthetics-et felhasználó személyeknek és bárkinek a szélesebb nyilvánosság köréből, akit érdekel a téma.

A Kinaesthetics Online Szaklexikon fejlesztéséért felelős munkacsoport nyelve a német. Az oldal többnyelvűvé tétele folyamatban van, ezért az oldalon való navigálást biztosító menüpontok átmenetileg még németül jelennek meg a magyar felületen is. A Szaklexikon magyar verziójának felépítése lépésről lépésre halad. Hálásak vagyunk mindenkinek, aki szeretne ehhez a közös munkához bármilyen módon hozzájárulni.

2 A magyar nyelvű változat minden oldala